Drogi Użytkowniku!
Chcemy, aby korzystanie z naszego Serwisu było dla Ciebie komfortowe. W tym celu staramy się dopasować dostępne w serwisie treści do Twoich zainteresowań i preferencji. Jest to możliwe dzięki przechowywaniu w Twojej przeglądarce plików cookies oraz przetwarzaniu przez Auto Centrum Sp. z o.o. (administratora) danych osobowych w celach marketingowych oraz analitycznych i statystycznych, w tym poprzez profilowanie. Przez dalsze korzystanie, bez zmian ustawień w zakresie prywatności, z naszego Serwisu wyrażasz zgodę na zapisywanie plików cookies w Twojej przeglądarce. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić ustawienia dotyczące plików cookie w Twojej przeglądarce oraz uzyskać dodatkowe informacje o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci prawach w naszej Polityce Prywatności Dowiedz się więcej

REGULAMIN SERWISU SALONOWE.PL

 

TYTUŁEM WSTĘPU

W niniejszym regulaminie („Regulamin”) znajdziecie Państwo warunki korzystania z Serwisu, prawa i obowiązki oraz zakres odpowiedzialności Administratora oraz Użytkowników. Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu.

DEFINICJE

Ilekroć w Regulaminie występują następujące terminy pisane z wielkiej litery, powinny one być rozumiane w sposób, jak tu przedstawiony:

„Serwis” – grupa powiązanych ze sobą stron internetowych, funkcjonujących pod zbiorczą nazwą salonowe.pl, zarządzanych i prowadzonych przez Administratora, dostępnych w domenie o adresie: www.salonowe.pl, w ramach którego Użytkownicy mogą korzystać z Usług.

„Konto” – utrzymywana na zlecenie Użytkownika przestrzeń w ramach Serwisu, gdzie gromadzone są jego dane oraz informacje o działaniach w ramach Serwisu, a także z której dostępne są dla Użytkownika określone funkcjonalności Serwisu.

„Usługi” – usługi świadczone drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, wykonywane przez Administratora na indywidualne żądanie Użytkownika w ramach Serwisu, takie jak – w szczególności – usługi (i) newsletter, (ii) publikacji ogłoszenia motoryzacyjnego i (iii) złożenia skonfigurowanego zapytania do Dealera w przedmiocie jego oferty motoryzacyjnej.

„Administrator” lub Trader – Trader.com (Polska) Sp. z o.o. z siedzibą w z siedzibą w Warszawie przy ul. Czerskiej 8/10, 00-732 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawa pod numerem KRS: 87256, kapitał zakładowy: 35,637,000.00 złotych, NIP: 522-010-28-63, będący właścicielem i operatorem Serwisu.

„Użytkownik” – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, jak również osoba małoletnia i/lub nie posiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego, która korzysta z Serwisu w zakresie przewidzianym dla danej kategorii Użytkownika.

„Dealer” – kategoria Użytkownika, ściśle zaś dealer samochodowy, który korzysta z Serwisu (prezentuje za pośrednictwem Serwisu własną ofertę motoryzacyjną/sprzedaży pojazdów samochodowych) w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą.

     I.        USŁUGA

 1. W ramach Serwisu na indywidulane żądanie Użytkownika Administrator zobowiązuje się świadczyć na jego rzecz jedną lub więcej poniższych Usług:
  1. usługę dostępu do Serwisu i jego standardowych funkcjonalności, w tym konfiguratora i formularza zapytania oraz innych kanałów komunikacji w przedmiocie oferty motoryzacyjnej Dealera;
  2. usługę hostingu danych i udostępnienia innych funkcjonalności związanych z Kontem;
  3. usługę newsletter.
 2. Wszelkie czynności związane z zamieszczaniem i edycją ogłoszeń motoryzacyjnych, jak i wyborem zasad oraz warunków ich emisji w ramach Serwisu może dokonywać jedynie Dealer.
 3. Usługa składania zapytań dostępna jest dla Użytkownika z wykorzystaniem interaktywnego formularza, znajdującego się na stronie internetowej Serwisu, umożliwiającego konfigurację zapytania o ofertę motoryzacyjną Dealera i indywidualny kontakt zwrotny ze strony Dealera na podstawie danych wprowadzonych do formularza. Serwis umożliwia Użytkownikowi zgłaszanie zainteresowania nowymi lub używanymi pojazdami samochodowymi znajdującymi się w ofercie motoryzacyjnej Dealera także za pomocą innych środków porozumiewania się na odległość.
 4. Administrator przesyła Użytkownikowi na podany przez niego adres e-mail wiadomości związane z funkcjonowaniem Serwisu, w tym m.in. komunikaty dotyczące funkcjonowania Serwisu, informacje o nowych funkcjonalnościach Serwisu oraz zmianach treści Regulaminu. Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Administratora informacji handlowych o produktach Administratora, przesyłanych na adres email Użytkownika podany przy rejestracji Konta lub inaczej w ramach Serwisu. Ewentualne wyrażenie zgody następuje w trakcie tworzenia Konta poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym.

   II.        WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ADMINISTRATORA

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania Użytkowników. W szczególności, Administrator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie przez Użytkowników praw autorskich oraz innych praw Użytkowników lub osób trzecich.
 2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że treści zamieszczane przez Administratora w Serwisie, w tym przekazywane w ramach usługi newsletter, stanowią materiały o charakterze informacyjnym i nie można ich uważać za ani traktować jak profesjonalną, ekspercką lub podobną poradę. W szczególności treści te mogą nie uwzględniać okoliczności danego przypadku, zamiaru Użytkownika lub celu podejmowanych przez niego czynności.
 3. Użytkownik akceptuje, że Serwis może zawierać łącza do zewnętrznych portali, stron i aplikacji internetowych, nie stanowiących własności ani w inny sposób zależnych lub kontrolowanych przez Administratora. Użytkownik potwierdza, że dostęp do Serwisu może następować za pomocą narzędzi lub usług podmiotów trzecich. W każdym razie łączenie lub korzystanie z zasobów i udogodnień podmiotów trzecich odbywa się na koszt i ryzyko Użytkownika. Administrator zachęca do zapoznania się z warunkami usług takich podmiotów trzecich w celu ustalenia praw i obowiązków Użytkownika.
 4. Dealer zobowiązuje się zwolnić Administratora z wszelkiej odpowiedzialności i pokryć wszelkie koszty, wydatki i roszczenia poniesione lub zasądzone przez lub przeciwko Administratorowi w związku z postępowaniami wytoczonymi przeciwko Administratorowi z przyczyn, które dotyczą Dealera . Użytkownik zobowiązuje się nadto udzielić Administratorowi wszelkiej pomocy przy skutecznym dochodzeniu praw lub stosowaniu obrony przed roszczeniami innych Użytkowników lub osób trzecich w sprawach jakkolwiek dotyczących Użytkownika. Postanowienie nie ma zastosowania w stosunku do konsumentów.

  III.        KONTO

 1. Pewne Usługi lub inne funkcjonalności Serwisu dostępne są wyłącznie dla Dealerów lub Użytkowników posiadających Konto. W szczególności korzystanie z Usługi polegającej na publikacji ogłoszeń motoryzacyjnych oraz innych usług związanych z publikacją takich ogłoszeń w ramach Serwisu wymaga utworzenia Konta w serwisie autotrader.pl.
 2. Utworzenia Konta może dokonać wyłącznie osoba umocowana do składania tego rodzaju oświadczeń woli w ramach struktury organizacyjnej Użytkownika lub Dealera lub posiadająca odpowiednie pełnomocnictwo do dokonywania tego rodzaju działań. Zakładając Konto Użytkownik lub Dealer:
  1. zawiera umowę z Administratorem w przedmiocie świadczenia odnośnej Usługi na warunkach przewidzianych w Regulaminie;
  2. wyraża zgodę na otrzymywanie na podane adresy email wiadomości systemowych, wiadomości i powiadomień dotyczących zamieszczonego przez Użytkownika ogłoszenia motoryzacyjnego oraz wiadomości zawierających ofertę Serwisu wraz z informacjami o promocjach i usługach Administratora;
  3. może wyrazić zgodę na otrzymywanie na podane adresy e-mail innych informacji handlowych i marketingowych; Użytkownik/ Dealer może w każdej chwili cofnąć tę zgodę.
 3. Użytkownik może dokonywać logowania do Konta przy wykorzystaniu kont mediów społecznościowych Facebook oraz Google+. Dostęp do Konta Użytkownik uzyskuje po zalogowaniu (tj. podaniu identyfikatora, tj. loginu/adresu email, oraz hasła). Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za ochronę identyfikatora i hasła używanego do uzyskania dostępu do Konta. Użytkownik zobowiązuje się nie ujawniać hasła osobom trzecim. Użytkownik niezwłocznie poinformuje Administratora o każdym naruszeniu bezpieczeństwa lub nieautoryzowanego użycia Konta.
 4. Użytkownik może usunąć Konto i tym samym rozwiązać umowę z Administratorem poprzez przesłanie swojego oświadczenia w tym zakresie, za pomocą poczty elektronicznej, na adres:bok@trader.pl lub pisemnie na adres: Trader.com (Polska) Sp. z o.o. ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa.

  IV.        TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. W ramach Serwisu Administrator umożliwia Użytkownikom korzystanie z Usług oraz innych funkcjonalności Serwisu. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że minimalnymi warunkami technicznymi korzystania z nich są łącznie:
 2. działające i sprawne telekomunikacyjne urządzenie końcowe (komputer, tablet, smartfon, podobne) z dostępem do Internetu, umożliwiające wyświetlenie graficznego interfejsu użytkownika Serwisu;
 3. zainstalowana i zaktualizowana przeglądarka internetowa: Microsoft Internet Explorer 8.0 lub jej nowsza wersja, Mozilla Firefox 20.0 lub jej nowsza wersja, Apple Safari 4.0 lub jej nowsza wersja oraz Google Chrome 23.0 lub jej nowsza wersja;
 4. aktywne konto email;

    V.        PRAWNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Administrator upoważnia Użytkownika do korzystania z Serwisu wyłącznie w ramach jego celu i funkcjonalności, w zakresie przewidzianym dla danej kategorii Użytkownika, pod warunkiem, między innymi, (I) przestrzegania obowiązującego prawa, zarówno w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, w zakresie praw autorskich, jak i w każdym innym zakresie istotnym dla prawidłowego, pełnego i niezakłóconego funkcjonowania Serwisu, (II) powstrzymania się od ingerowania w Serwis, czy to przez wprowadzanie wirusów i innego szkodliwego oprogramowania, czy to przez nieuprawnione odtworzenie, przekazanie lub wykorzystanie kodów źródłowych lub innych tajemnic przedsiębiorstwa Administratora, a także (III) powstrzymania się od dostarczania do Serwisu treści o charakterze bezprawnym oraz od korzystania z elementów Serwisu, w tym oznaczeń przedsiębiorstwa, towarów, usług, jak i innych chronionych przedmiotów własności intelektualnej, w sposób bezprawny.
 2. Treści, dane lub inne informacje dostarczone przez Użytkownika do Serwisu, w tym umieszczone w Koncie, są jego własnością, a w każdym razie Użytkownik pozostaje wyłącznie odpowiedzialny za nie, zwłaszcza zaś za zgodność z prawem i z Regulaminem zarówno tych informacji jak i ich wykorzystania w ramach Serwisu. Użytkownik, umieszczając te informacje w ramach Serwisu, upoważnia Administratora do ich eksploatacji w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności Serwisu.
 3. W przypadku umieszczenia w Serwisie utworów w rozumieniu przepisów prawa autorskiego Użytkownik udziela Administratorowi – w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności, promocji i rozwoju Serwisu – niewyłącznej, nieodpłatnej oraz nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji do korzystania z utworów na wszelkich znanych w chwili ich umieszczenia w Serwisie polach eksploatacji a koniecznych do realizacji celu, o którym mowa powyżej, w tym zwłaszcza uprawnień do:
  1. utrwalania i zwielokrotniania utworu poprzez wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  2. wykorzystania utworów w całości lub we fragmentach, wraz z prawem łączenia ich z innymi materiałami oraz dokonywania modyfikacji tych materiałów w sposób, jaki Usługodawca uzna za stosowny, w tym w szczególności poprzez zestawianie lub łączenie utworów pochodzących od różnych Użytkowników;
  3. umieszczania materiałów w bazach danych Serwisu oraz wykorzystania materiałów do promocji i reklamy Serwisu w tym w szczególności po dokonaniu ich modyfikacji w sposób, jaki Administrator uzna za stosowne;
  4. publicznego wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania i reemitowania, elektronicznej dystrybucji a także publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; w szczególności Administrator ma prawo m.in. do umieszczania utworu na wszystkich podstronach internetowych Serwisu i prezentowania tych utworów innym Użytkownikom.
 4. Powyższa licencja pozostaje w mocy po rezygnacji Użytkownika z korzystania z Usług, po zawieszeniu lub usunięciu jego Konta, a także po usunięciu Użytkownika z Serwisu przez Administratora.
 5. Dla uniknięcia wątpliwości, Użytkownik (I) uprawnia Administratora do upoważnienia osób trzecich do korzystania z utworów dla celu zdefiniowanego niniejszym paragrafie, a nadto (II) uprawnia Administratora do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego – w zakresie pól eksploatacji, jak określone w ust. 3 niniejszego paragrafu.
 6. Administrator zastrzega sobie prawo zablokowania, usunięcia lub innego rodzaju odcięcia dostępu do treści, danych i informacji przechowywanych w ramach Serwisu na zlecenie Użytkownika w przypadku otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze tychże lub związanej z nimi działalności, albo w innych przypadkach przewidzianych Regulaminem lub obowiązującym prawem.

  VI.        WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA ADMINISTRATORA

 1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że całość praw do Serwisu należy do Administratora. Zabronione jest korzystanie z tych praw, w tym praw własności intelektualnej, inaczej niż (I) w ramach Serwisu, (II) w zgodzie z Regulaminem i z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Serwis, jego poszczególne jego elementy (w tym graficzne interfejsy użytkownika), teksty (w tym Regulamin), rozwiązania nawigacyjne, wybór i układ prezentowanych w Serwisie treści, elementy graficzne, kompilacje materiałów oraz opracowania podlegają ochronie prawnej przysługującej zwłaszcza bazom danych, programom komputerowym, utworom graficznym lub innym.
 3. Ochrona przysługuje również wszelkim materiałom, które Administrator dostarcza Użytkownikom drogą elektroniczną, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej. Modyfikowanie, kopiowanie, dystrybucja, przekazywanie, wyświetlanie, przesyłanie, przedrukowywanie, sublicencjonowanie, tworzenie zbiorczych prac z materiałów bez zgody Administratora jest zabronione i będzie skutkowało podjęciem kroków prawnych przez Administratora.
 4. Pobieranie, wykorzystywanie oraz przetwarzanie treści Serwisu, w tym za pomocą robotów internetowych lub innych automatycznych systemów pobierania danych z Serwisu bez zgody Administratora jest równoważne z naruszeniem Regulaminu.
 5. Użycie przez Użytkownika oznaczeń, w tym znaków towarowych, Administratora, w szczególności oznaczenia "salonowe.pl" w jakichkolwiek dokumentach lub do jakichkolwiek celów, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w Regulaminie, może nastąpić wyłącznie po uprzednim wyrażeniu przez Administratora zgody w formie pisemnej.

VII.        ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. Świadczenie Usług przez Administratora w ramach Serwisu ma charakter bezterminowy.
 2. Rezygnacja z Serwisu przez Użytkownika może nastąpić w dowolnym czasie, z dowolnego powodu.

VIII.        INNE USŁUGI

 1. Usługa „jeden do jeden” umożliwia Użytkownikom poprzez wypełnienie formularza kontaktowego przy danym ogłoszeniu, wysłanie zapytania do wybranego ogłoszeniodawcy w Serwisie.
 2. Usługa „powiadamiacz”, jest nieodpłatną usługą świadczoną w Serwisie na zamówienie Użytkownika/Dealera polegająca na powiadamianiu Użytkownika na podany przez niego w formularzu kontaktowym adres e-mail o nowych ogłoszeniach w Serwisie. Użytkownik może w każdym czasie cofnąć zgodę z poziomu usługi „powiadamiacz” przez wysłanie wiadomości e-mail lub po kliknięciu w odpowiedni link dostępny w przesyłanych Użytkownikowi wiadomościach e-mail.

  IX.        DANE OSOBOWE

 1. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez Trader jako administratora, w celu rejestracji i obsługi Konta, oraz świadczenia usług dostępnych w Serwisie (w celu obsługi zapytania w ramach formularza kontaktowego), w celach marketingowych, a także w celach statystycznych i analitycznych Trader. W razie wyrażenia stosownej zgody dane będą przetwarzane także w celu kierowania treści marketingowych wybranym kanałem. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez Trader znajduje się w Polityce Prywatnosci
 2. Użytkownicy będący klientami profesjonalnymi typu np.: dealer samochodów, komis, powierzają Trader, na podstawie odrębnych zleceń, wobec których zastosowanie ma Regulamin, przetwarzanie danych osobowych swoich agentów lub osób kontaktowych, na zasadach określonych w umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych, której treść znajduje się w Załączniku nr 1 do Regulaminu.
 3. Użytkownicy będący klientami profesjonalnymi są administratorami danych osobowych Użytkowników, których dane przetwarzają w związku z zapytaniem o ofertę typu „jeden do jeden”, na zasadach określonych w umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych, której treść znajduje się w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

    X.        ZASADY ZGŁASZANIA REKLAMACJI

 1. Użytkownik ma prawo zgłosić reklamację w zakresie wykonania przez Trader świadczonej mu usługi w ramach Serwisu.
 2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko, login/adres e-mail Użytkownika przypisany do Konta, numer ogłoszenia, którego reklamacja dotyczy bądź inne dane pozwalające na identyfikację ogłoszenia, okres emisji, okoliczności uzasadniające reklamację, a także konkretne żądanie Użytkownika związane ze składaną reklamacją.
 3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Trader przed rozpatrzeniem reklamacji, zwróci się do Użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 4. Reklamacje należy zgłaszać przez Biuro Obsługi Klienta(BOK) pod adresem: bok@trader.pl lub numerem telefonu podanym na stronie serwisu pod adresem www.domiporta.pl/kontakt lub pisemnie drogą pocztową na adres: Trader.com (Polska) Sp. z o.o. ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa.
 5. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej złożenia przez Użytkownika. O rozstrzygnięciu reklamacji Trader poinformuje Użytkownika– pocztą elektroniczną – na adres e-mail, z którego nadesłana została reklamacja lub listownie– zgodnie z adresem podanym przez Użytkownika w reklamacji złożonej listownie.

  XI.        POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Z określonych Regulaminem usług mogą korzystać jedynie osoby pełnoletnie, mające pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Wszelkie zmiany Regulaminu będą publikowane w Serwisie i będą wchodzić w życie z dniem ich publikacji. O zmianie Regulaminu Trader poinformuje Użytkowników/Użytkowników Profesjonalnych poprzez zamieszczenie informacji na stronie Serwisu oraz wysłanie powiadomienia do Użytkowników/Użytkowników Profesjonalnych. O ile pozwalają na to przepisy bezwzględnie obowiązującego prawa, usługi aktywowane przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą w tym zakresie wykonane na warunkach sprzed zmiany Regulaminu, dalsze zaś aktywacje możliwe są na warunkach zmienionych.
 3. Postanowienia Regulaminu odnoszą się do praw i obowiązków Użytkownika Profesjonalnego, w takim zakresie w jakim Dealerem zawarta przez Trader z Dealerem nie stanowi inaczej.
 4. Regulamin i jego wcześniejsze/kolejne wersje będą udostępniane w Serwisie pod adresem www.domiporta.pl/regulamin, z zachowaniem prawa Użytkownika/Dealera do tego, by mógł je przechowywać i odtwarzać w zwykłym toku czynności. Na żądanie Użytkownika / Dealera Regulamin przesyłany jest drogą poczty elektronicznej.
  • ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla całości umowy pomiędzy Użytkownikiem / Dealera a Trader, której przedmiotem jest świadczenie przez Trader usług na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.
 5. Łącze elektroniczne do platformy ODR (Online Dispute Resolution), czyli do interaktywnej strony umożliwiającej elektroniczne rozstrzygnięcie przed podmiotem ADR (Alternative Dispute Resolution; nie-sądowym rozjemcą) sporu z internetowej umowy sprzedaży lub o świadczenie usług między konsumentem mieszkającym w Unii Europejskiej a przedsiębiorcą mającym siedzibę w UE, znajduje się tu: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

Załącznik nr 1 – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

PRZEDMIOT UMOWY

Strony zawarły umowę na usługi polegające na prezentacji oferty Użytkownika będącego klientem profesjonalnym typu np.: dealer samochodów, komis, na warunkach określonych w Regulaminie, w związku z wykonywaniem której Użytkownik Profesjonalny powierzył Trader przetwarzanie danych osobowych.

 1. Użytkownik będący klientem profesjonalnym w zakresie, w którym korzysta z poniższych funkcjonalności/usług:
  1. jest administratorem danych osobowych agentów lub osób współpracujących z tym Użytkownikiem, wskazywanych przez ten podmiot, w tym na podstawie odrębnych zleceń, wobec których zastosowanie ma Regulamin, lub poprzez automatyczny eksport ogłoszeń do Serwisu („Agent”). Na podstawie Umowy powierzenia Użytkownik („Administrator”) powierza Trader („Procesorowi”) do przetwarzania dane takie jak: imię i nazwisko Agenta, numer telefonu, adres e-mail („Dane osobowe”).
  2. Użytkowników, których dane przetwarza w związku z usługą zapytania o ofertę typu „jeden do jeden”. Na podstawie Umowy powierzenia Administrator powierza Procesorowi do przetwarzania dane takie jak: imię, numer telefonu, adres e-mail, preferencje dotyczące poszukiwanych nieruchomości („Dane osobowe”).
 2. Procesor przetwarza Dane osobowe w celu świadczenia usług określonych w Regulaminie, a także w zakresie i czasie niezbędnym do realizacji tego celu.
 3. Przetwarzanie Danych osobowych podlega przepisom Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Rozporządzenie”). Procesor zobowiązany jest przetwarzać dane osobowe zgodnie z Rozporządzaniem, innymi obowiązującymi przepisami prawa oraz Umową.
 4. Procesor oświadcza, że posiada zasoby infrastrukturalne, doświadczenie, wiedzę oraz wykwalifikowany personel, w zakresie umożliwiającym należyte wykonanie Umowy powierzenia, w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa.

OBOWIĄZKI STRON

 1. Procesor zobowiązany jest do:
  1. stosowania wszelkich środków technicznych i organizacyjnych zabezpieczających Dane osobowe, na zasadach określonych w art. 32 Rozporządzenia;
  2. pomagania Administratorowi w wywiązywaniu się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia;
  3. przetwarzania Danych osobowych na polecenie Administratora, chyba że obowiązek taki nakłada na niego obowiązujące prawo krajowe lub unijne; w takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Procesor informuje Administratora o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny;
  4. pomagania Administratorowi poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w wywiązywaniu się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III Rozporządzenia;
  5. zapewnienia, by osoby upoważnione do przetwarzania Danych osobowych zobowiązywały się do zachowania tajemnicy, chyba że będą to osoby zobowiązane do zachowania tajemnicy na podstawie ustawy;
  6. w razie stwierdzenia naruszenia ochrony Danych osobowych, zawiadomienia Administratora o takim naruszeniu niezwłocznie,
  7. po zakończeniu Umowy, zależenie od decyzji Administratora, usunięcia lub zwrotu Danych osobowych oraz usunięcia ich wszelkich kopii, chyba że przepisy prawa bezwzględnie obowiązującego przewidują inaczej i złożenia względem Administratora oświadczenia, potwierdzającego wykonanie powyższego zobowiązania, na każde wezwanie Administratora.
 2. Procesor jest uprawniony do dalszego powierzenia przetwarzania Danych osobowych dalszym podmiotom przetwarzającym. Procesor zapewnia, że będzie korzystał wyłącznie z usług takich dalszych podmiotów przetwarzających, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia, a także chroniło prawa osób, których dane dotyczą. Procesor zobowiązany jest zapewnić, by na dalsze podmioty przetwarzające zostały nałożone co najmniej te same obowiązki co nałożone na Procesora w niniejszej Umowie powierzenia.
 3. Procesor udostępni Administratorowi informacje niezbędne do wykonywania jego obowiązków związanych z powierzeniem przetwarzania Danych osobowych. Procesor umożliwi Administratorowi przeprowadzenie audytów, w tym inspekcji, w zakresie dotyczącym powierzenia przetwarzania Danych osobowych i zapewni współpracę w tym zakresie.
 4. Procesor jest uprawniony do upoważnienia osób działających na jego rzecz, w tym dalszych podmiotów przetwarzających, do przetwarzania Danych osobowych w imieniu Administratora, w tym do wydawania tym podmiotom w imieniu Administratora poleceń dotyczących przetwarzania Danych osobowych.

TRANSFER DANYCH

 1. Procesor nie będzie przekazywał Danych osobowych do państw trzecich (tj. poza terytorium EOG), chyba że uzyska w tym zakresie odrębną uprzednią zgodę Administratora, wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem bezskuteczności.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowa powierzenia zawarta jest na czas obowiązywania Umowy.
 2. Wszelkie spory mające związek z Umową będą rozstrzygane przez Sąd właściwy zgodnie z Umową.